2008, ഓഗസ്റ്റ് 7, വ്യാഴാഴ്‌ച

അഹമ്മദ്.. നീ ഇനി വരില്ല... നീ ഇനി വിളിക്കില്ല...

മുന്‍ പോസ്റ്റ് എന്ത് കൊണ്ടോ aggregator കാണാതെ പോയി.
ഒരിക്കല്‍ കു‌ടി ഇവിടെ പോസ്റ്റുന്നു.

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

നരിക്കുന്നൻ പറഞ്ഞു...

മുന്‍ പോസ്റ്റ് എന്ത് കൊണ്ടോ aggregatr കാണാതെ പോയി. ഒരിക്കല്‍ കു‌ടി ഇവിടെ പോസ്റ്റുന്നു.

പോരാളി പറഞ്ഞു...

you are talented

keralainside.net പറഞ്ഞു...

Your post is being listed by www.keralainside.net.
It is not categorised please submit your blog post category details to us using GET CATOGERISED option..( When ever you write next blog post please submit your blog post category details to us)
this website is under test run will be fully functional from the 15th of August
Thank You..

akberbooks പറഞ്ഞു...

കുഞ്ഞുകഥാമത്സരത്തിലേക്ക്‌ നിങ്ങളുടേയും സുഹൃത്തുക്കളുടേയും സൃഷ്ടികള്‍ അയക്കുക.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്‌ സന്ദര്‍ശിക്കുക
www.akberbooks.blogspot.com
or
kunjukathakal-akberbooks.blogspot.com